Navigácia

Partners

Utorok 27. 6. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 27.6.2017)
Ladislav Žákovič (III.C)
Pozajtra (Štvrtok 29.6.2017)
Péter Glázer (I.C)
Péter Páldi (I.C)
Peter Szöllösi (IV.C)
PaedDr. Peter Kaplán

Statistics

Počet návštev: 2958206

Prijímacie skúšky na školský rok 2017/2018- Felvételi vizsgák a 2017/2018-as tanévre

 

V školskom roku 2017/2018 otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a jednu triedu s vyučovacím jazykom maďarským.  Na Vaše otázky radi odpovieme pri osobnom stretnutí, alebo na telefónnom čísle 036/7511352. 

A 2017/2018-as tanévben egy-egy osztályt nyitunk a magyar és a szlovák tagozaton is. Kérdéseikre személyesen és telefonon egyaránt szívesen válaszolunk a 036/ 7511 352 számon.

 

Novinky

 • 11. 5. 2017

  Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa 15.5.2017  od 8.00 hod. do 15.00  hod. v miestnosti č. 13. Gymnázia- Gimnázia Štúrovo.

         Záujem o štúdium na strednej škole  zákonný zástupca uchádzača písomne potvrdzuje na zápise na  štúdium na strednej škole na základe zápisného lístka, ktorý uchádzačovi bol vydaný na Základnej škole. Gymnázium-Gimnázium Štúrovo, Adyho 7

  Výsledková listina prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2017/2018      4-ročné /slov/

 • Riaditeľstvo Gymnázia - Gimnázia Štúrovo Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch bude vyučovací proces pozastavený od 31.1.2017 do 3.2.2017 z dôvodu chrípkovej epidémie.

  Az iskola igazgatósága értesíti az iskola diákjait, hogy influenzajárvány miatt 2017.01.31- től  2017.02.03-ig nem lesz tanítás.

 • http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2017/organizacne_pokyny_a_spriev__dokumentacia/Inform%C3%A1cie_o_maturite_2017_-_gymn%C3%A1zi%C3%A1_s_VUJ_ma%C4%8Farsk%C3%BDm_final.pdf

 • Milí študenti,

  Opäť je tu začiatok nového školského roka a preto žiakom nastupujúcim do prvého ročníka želám veľa úspechov, veľa nových kamarátov. Vám vážení kolegovia trpezlivosť a nadaných študentov a Vám milí študenti veľa elánu. Verím, že po uplynutí 10. mesiacov  budete právom hrdí na svoje dosiahnuté výsledky.

 •        Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa 16.5.2016  od 8.00 hod. do 15.00  hod. v miestnosti č. 13. Gymnázia- Gimnázia Štúrovo.

         Záujem o štúdium na strednej škole  zákonný zástupca uchádzača písomne potvrdzuje na zápise na  štúdium na strednej škole na základe zápisného lístka, ktorý uchádzačovi bol vydaný na Základnej škole. 

 • 31. 3. 2016

  GIMI konferencia 2016. április 8. (péntek) Párkány

   

   

  Helyszín: a Párkányi VMK kisterme

   

  Előadók a Párkányi Gimnázium diákjai

 • 2. 3. 2016

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

 • 10. 2. 2016

  Do galérie IV.A stužková boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium - Gimnázium Štúrovo
  943 01 Štúrovo
  Adyho 7
 • 036/7511352

  Riaditeľka školy: Mgr.Ildikó Mezeiová

  Zástupkyňa riaditeľky školy: PhDr. Beáta Mocsiová PhD.

Fotogaléria